Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Ile dni rehabilitacji przysługuje osobom z niepełnosprawnością?

Dostęp do rehabilitacji to niezwykle ważny aspekt w procesie leczenia osób z niepełnosprawnością. Szczególnie istotne jest to w przypadku pacjentów, którzy z powodu stanu zdrowia nie mogą korzystać z zabiegów usprawniających w trybie ambulatoryjnym. Dotyczy to np. chorych z uszkodzeniami mózgu, układu nerwowego oraz z chorobami przewlekle postępującymi, czyli każdego, kto nie może samodzielnie dotrzeć do ośrodków świadczących zabiegi fizjoterapeutyczne. Takim osobom przysługuje tzw. rehabilitacja domowa, często będąca ich jedyną szansą na poprawę stanu zdrowia lub zapobiegnięcie dalszym postępom choroby. Pacjenci, którym przysługuje prawo do rehabilitacji domowej, mogą z niej skorzystać w wymiarze 80 dni w roku kalendarzowym, przy czym liczba zabiegów nie może być większa niż 5 w ciągu jednego dnia. W przypadku uzasadnionej konieczności lekarz kierujący na leczenie może jednak wystąpić o przedłużenie czasu trwania rehabilitacji, do czego wymagana jest zgoda dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Rehabilitacja amulatoryjna lub stacjonarna

W przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej prowadzonej w warunkach oddziału dziennego pacjentom przysługuje od 15 do 30 dni zabiegowych. Średnio udziela się 5 zabiegów w ciągu dnia osobom, które nie mogą korzystać z leczenia ambulatoryjnego, ale nie wymagają całodziennej opieki stacjonarnej. Tu również, jeśli zajdzie taka potrzeba, lekarz kierujący na zabiegi może za zgodą dyrektora NFZ przedłużyć czas leczenia.

Z zabiegów rehabilitacyjnych można również korzystać w trybie stacjonarnym – do 6 tygodni. Wtedy przez 6 dni w tygodniu pacjentowi udziela się średnio 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach medycznych, za zgodą dyrektora NFZ i na wniosek lekarza prowadzącego, tego typu rehabilitacja także może zostać przedłużona.

Istotne jest, że to nie pacjent składa wniosek do NFZ o przedłużenie leczenia, tylko placówka świadcząca zabiegi, a konkretnie lekarz kierujący leczeniem. Jeżeli zachodzi faktyczna i uzasadniona konieczność dalszej rehabilitacji w celu poprawy zdrowia chorego, zazwyczaj nie ma problemu z uzyskaniem zgody dyrektora właściwego oddziału NFZ na kontynuację leczenia.

Autor: Paweł Grzebień – mgr fizjoterapii, terapeuta Bobath, dyplomowany terapeuta PNF

Czytaj także:
Pierwsza wizyta u fizjoterapeuty
Rehabilitacja neurologiczna – charakterystyka
Rehabilitacja ortopedyczna – charakterystyka

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – cennik

Czas wizyty Pojedynczy zabieg Pakiet 10 zabiegów
Gabinet 30min 60zł 500zł
60min 90zł 800zł
Wizyta domowa 60min 120zł 1000zł

W przypadku wizyt domowych poza terenem Krakowa lub w strefie płatnego parkowania obowiązuje dopłata. Sprawdź szczegóły w zakładce cennik.

Wypróbuj nasz zabieg rehabilitacji ortopedycznej! Zapisz się na pierwszą wizytę tutaj lub pod nr telefonu 692-537-153.