Powrót do sprawności umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie oraz poprawę jakości życia po wszczepieniu rozrusznika serca wymaga przeprowadzenia długotrwałej i specjalistycznej rehabilitacji kardiologicznej. Tego typu inwazyjny zabieg wiąże się ze zmianą trybu życia, a także szczególną dbałością o zdrowie. Oprócz regularnego zażywania leków, odpowiedniej diety, niezwykle istotny okazuje się dobór właściwych metod terapeutyczno-leczniczych odbywających się regularnie pod okiem specjalistów.

Jak przygotować się do rehabilitacji po wszczepieniu stymulatora serca

Pierwszą formą wspomagającą rekonwalescencję po interwencji kardiologicznej jest rehabilitacja szpitalna prowadzona przez wysoko wykwalifikowanych rehabilitantów. Początkowo pacjent wykonuje proste ćwiczenia izometryczne, rozluźniające, rozciągające przy asekuracji rehabilitanta, następnie uczy się powoli podnosić i wstawać z łóżka.

Kolejnym krokiem jest chodzenie po sali, po korytarzu z rehabilitantem, samodzielne czesanie i mycie. Po wyjściu pacjenta ze szpitala dalsza rehabilitacja po wszczepieniu stymulatora serca może odbywać się w sanatorium lub innym zakładzie leczniczo-opiekuńczym oraz w domu. Przed opuszczeniem oddziału kardiologicznego przeprowadzone zostają szczegółowe badania specjalistyczne i zostaje ustalony plan dalszej rekonwalescencji.

Wszczepienie rozrusznika serca a rekonwalescencja w domu

Gdy pacjent wróci do domu po zabiegu kardiologicznym polegającym na wszczepieniu rozrusznika serca, rozpoczyna się stopniowy proces powrotu do zdrowia i samodzielnego funkcjonowania. Nie należy wówczas dźwigać ciężkich przedmiotów, unikać stresu, nadmiernego wysiłku fizycznego, wyeliminować produkty zawierające kofeinę i tłuszcze zwierzęce, zrezygnować z wyrobów tytoniowych oraz z alkoholu, zadbać o umiarkowaną aktywność fizyczną, a przede wszystkim rozpocząć regularną rehabilitację.

Do rehabilitacji po wszczepieniu stymulatora serca zaliczyć można między innymi: treningi oporowe, ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia oddechowe, trening wytrzymałościowy z wykorzystaniem bieżni ruchomych i rowerów stacjonarnych, a także ćwiczenia w wodzie.

Ważna jest również codzienna aktywność fizyczna prowadzona przez pacjenta. Może to być gimnastyka, krótkie spacery, jazda na rowerze, Nordic Walking, a w późniejszym czasie taniec, sporty rekreacyjne (np. tenis stołowy lub golf). Należy pamiętać o tym, aby ilość podejmowanego wysiłku fizycznego była stopniowa i nie obciążała nadmiernie organizmu. Reasumując regularna rehabilitacja po wszczepieniu rozrusznika serca w połączeniu z prowadzeniem zdrowego trybu życia, skutecznie skróci czas rekonwalescencji i przyspieszy powrót do samodzielnego funkcjonowania.