Zdjęcie rehabilitacja po udarze – odzyskiwanie sprawności po epizodzie niedokrwiennym

W przypadku niektórych schorzeń bądź urazów czas ma niebagatelne znaczenie. Im szybciej rozpocznie się leczenie, tym lepsze będą jego efekty i tym mniejsze ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń układu nerwowego. Dotyczy to m.in. epizodów niedokrwiennych. Rehabilitacja neurologiczna powinna zostać wdrożona jak najszybciej po udarze. Dowiedz się, jak wygląda wsparcie medyczne w takich sytuacjach!

Dlaczego rehabilitacja neurologiczna jest taka ważna?

Jak podają badania naukowe, jeden z najczęstszych powodów trwałej niesprawności u dorosłych to udar mózgu. W efekcie krwotoku domózgowego lub niedokrwienia dochodzi do uszkodzenia tkanki mózgowej, która jest narażona na niedotlenienie. Im dłużej zachodzi ów proces, tym dłuższa i trudniejsza będzie rehabilitacja neurologiczna. Stanowi element postępowania terapeutycznego, który bezpośrednio oddziałuje na stan zdrowia oraz samopoczucia pacjenta. Aby miał szanse na dobre rokowania, leczenie powinno być rozpoczęte możliwie szybko od wystąpienia epizodu.

Przeprowadzona odpowiednio wcześnie, a także przy zastosowaniu dostosowanych do chorego metod, rehabilitacja po udarze pozwala pacjentom odzyskać niezależność. Minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji oraz powikłań zakrzepowo-zatorowych. Poza przywróceniem choremu utraconej sprawności (na tyle, na ile to możliwe) daje mu możliwość odnalezienia się w nowej sytuacji. Wiele zależy tutaj od samego pacjenta – od jego nastawienia do leczenia oraz chęci współpracy.

Sprawdź również: Rehabilitacja dla seniorów – jak utrzymać sprawność i jakość życia w starszym wieku?

Profesjonalne leczenie po udarze

Terapia osób po tego rodzaju urazach układu nerwowego polega głównie na usprawnianiu ciała. Optymalny czas profesjonalnej rehabilitacji neurologicznej wynosi od 3 do 6 miesięcy. W tym okresie leczenie po udarze daje więcej szans na odzyskanie utraconych funkcji dzięki pourazowej plastyczności mózgu. Narząd jest bardziej podatny na ćwiczenia, co sprzyja intensywnym treningom. Terapia może trwać dłużej w zależności od potrzeb danego człowieka. Warto prowadzić ją dopóty, dopóki będzie przynosiła widoczne rezultaty i korzyści dla pacjenta.