Uprawnienia fizjoterapeuty – o czym warto wiedzieć, aby trafić do specjalisty?

Zawód fizjoterapeuty został uregulowany przepisami ustawy z 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty. Obowiązujące normy prawne określają wymagania i zasady dotyczące osób, które wybrały tę ścieżkę zawodową. Dzięki temu działalność fizjoterapeutyczna, ściśle związana ze zdrowiem pacjenta, gwarantuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zwiększa skuteczność leczenia. Legalne wykonywanie zawodu uwarunkowane jest posiadaniem dokumentu, który wydaje Krajowa Rada Fizjoterapeutów po wpisie do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuta z uprawnieniami

Z uwagi na krótki czas, jaki upłynął od wprowadzenia w życie przepisów mówiących, kto i na jakiej podstawie może używać tytułu fizjoterapeuty, warto wcześniej zasięgnąć informacji. Działalność fizjoterapeutyczna polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, począwszy od diagnostyki pacjenta, planowania i prowadzenia terapii, po dobór wyrobów medycznych i wydawanie opinii. Samodzielny zawód medyczny, jakim stał się fizjoterapeuta, umożliwia świadczenie usług podczas wizyt domowych lub we własnych gabinetach lekarskich. Utrudnia to weryfikację ukończenia wymaganych studiów, a tym samym sprawdzenie wiedzy i umiejętności.

Jak sprawdzić, kto nas leczy?

Na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów w zakładce Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów można sprawdzić uprawnienia fizjoterapeuty, z którego usług chcemy skorzystać. Znając imię i nazwisko lub numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, szybko i bezproblemowo można uzyskać następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • seria i nr dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”,
  • tytuł zawodowy, stopień/tytuł naukowy, specjalizacja,
  • miejsce pracy,
  • dodatkowe kwalifikacje.

Zawód fizjoterapeuty to zajęcie wymagające nie tylko wykształcenia medycznego, ale również oparte na wzajemnym zaufaniu. Pacjenci, w dużej mierze osoby starsze i schorowane, oczekują zaangażowania i wsparcia. Uprawnienia fizjoterapeuty to sprawa, której warto poświęcić kilka minut, aby bez obaw umówić się na wizytę ze specjalistą.