Prądy diadynamiczne zwane prądami Bernarda to jedna z metod stosowanych w fizjoterapii. Na podstawie parametrów prądów wchodzących w skład prądu diadynamicznego wyróżnia się ich poszczególne rodzaje. Każdy z nich ma inne działanie, a odpowiednia kombinacja pozwala uzyskać oczekiwany efekt terapeutyczny.

Jakie wyróżniamy prądy diadynamiczne?

Prądy diadynamiczne dzielą się na 6 różnych prądów. Poszczególne prądy różnią się kształtem przebiegu. Wyróżnia się następujące składowe prądu diadynamicznego:

MF – pobudza i odżywia tkanki,

DF – znieczula i rozluźnia mięśnie,

RS – odpowiada za elektrostymulację mięśni zdrowych lub lekko uszkodzonych,

CP – zmniejsza napięcie mięśniowe, a jednocześnie poprawia ukrwienie,

LP – wykazuje działanie przeciwbólowe,

MM – elektrostymulacja zdrowych lub lekko uszkodzonych mięśni.

Prądy diadynamiczne – natężenie

Fizjoterapeuta zwiększa natężenie prądu stałego do wartości nieprzekraczającej 3 mA. Z kolei natężenie wybranego prądu diadynamicznego dobiera na podstawie subiektywnych odczuć pacjenta. Powinien on odczuwać jedynie mrowienie, zabieg nie może łączyć się z bólem. Często osoby otyłe słabiej odczuwają prądy diadynamiczne. Dawkowanie oraz czas zabiegu zależą natomiast od rodzaju schorzenia i zalecanej kombinacji prądów. Zwykle sesja trwa od 2 do 8 minut. Powinno się ją powtarzać przez kolejne 6-8 dni.

Prądy Traberta

Prąd Traberta to prąd o małej częstotliwości. Ze względu na czas trwania impulsu – 2 ms i przerwy 5 ms nazywany jest także prądem 2-5. Z uwagi swoje silne działanie bodźcowe prąd ten wykazuje skuteczne działanie przeciwbólowe. Najczęściej zabiegi stosowane są przy bólach kręgosłupa. Doświadczony fizjoterapeuta układa odpowiednio elektrody, natomiast katodę umieszcza w najbardziej bolesnym miejscu. Podobne jak w przypadku prądów diadynamicznych również zabiegi przy użyciu prądów Traberta nie trwają zbyt długo. Czas pojedynczej sesji to około 5 minut. Działanie prądu wprowadza mięśnie w wibracje, co wywołuje ich wyraźne rozluźnienie. Prądy Traberta są zalecane zwłaszcza osobom, którym zależy na szybkim zwalczeniu dolegliwości bólowych.