Stan epidemii

20 marca b.r. został wprowadzony w Polsce stan epidemii. Oznacza to szereg obostrzeń i ograniczeń dla każdego obywatela naszego kraju. W związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zamknięte zostały galerie handlowe, siłownie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Zakazane są zgromadzenia większej ilości osób. Pojawił się też obowiązek utrzymywania w przestrzeni publicznej dystansu od innych osób. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Mimo, że gabinety fizjoterapii nie zostały wyodrębnione w wydanych przez rząd rozporządzeniach, zasady ich działania także są prawnie uregulowane. Warto więc wiedzieć jak odbywa się rehabilitacja w czasie epidemii.

 

Krajowa Izba Fizjoterapii

Od 31 maja 2016 roku fizjoterapeuci stanowią samodzielny zawód medyczny. Oznacza to, że są w pełni odpowiedzialni za podejmowane przez siebie decyzje i działania. Nie są również wymagane skierowania od lekarzy specjalistów. Fizjoterapeuta ma prawo i kompetencje sam zalecić pacjentowi konkretne zabiegi. Organem kontrolującym pracę fizjoterapeutów jest Krajowa Izba Fizjoterapii. To ona decyduje o przyznaniu praw wykonywania zawodu, wydaje rozporządzenia oraz zalecenia dotyczące pracy fizjoterapeutów.

 

Stanowisko KIF wobec pandemii

W obliczu epidemii koronawirusa powołany został Zespół Kryzysowy Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapii. 13 marca b.r. wydał on komunikat, w którym możemy przeczytać, że rekomenduje się zaprzestania działań gabinetów fizjoterapeutycznych, zaś “fizjoterapię należy zapewnić tylko pacjentom, dla których jej przerwanie łączy się z zagrożeniem życia lub poważnym, nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu”. W miarę ograniczania się wzrostu epidemii ten sam zespół dnia 17 kwietnia b.r. wydał kolejny komunikat, w którym czytamy: “rekomendujemy wznowienie i kontynuowanie fizjoterapii u osób, którym grozi poważne pogorszenie zdrowia pacjenta. Przypominamy, że fizjoterapeuci mogą prowadzić terapię w (…) sytuacji, kiedy zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta” (cytat ze str. https://kif.info.pl).

 

Środki ochrony

W obecnym stanie prawnym działalność gabinetów fizjoterapii nie jest zawieszona. Pacjenci mogą z nich legalnie korzystać, tak jak i z prowadzonej w miejscu zamieszkania rehabilitacji domowej. Krajowa Izba Fizjoterapii zaleca jednak specjalne środki ostrożności:

  • konsultacje on-line – w pierwszej kolejności pacjenci powinni skorzystać z możliwości konsultacji swojej dolegliwości przez Internet. Współczesne metody umożliwiają przeprowadzenie rozmowy w formie wideo-rozmowy, czatu lub rozmowy telefonicznej.
  • ankieta – aby mieć pewność, że spotykamy się jedynie z pacjentami zdrowymi, przed każdą wizytą przeprowadzamy ankietę wstępnej kwalifikacji oraz ankietę aktualizacyjną. Pytamy czy w ostatnich 14 dniach miał miejsce pobyt za granicą, występowanie jakichkolwiek objawów, takich jak gorączka, kaszel lub katar, a także czy osoba lub jej bliscy nie zostali poddani kwarantannie.
  • środki ochrony osobistej – gdy interaktywna tele-wizyta okaże się niewystarczająca i zachodzi konieczność odbycia tradycyjnej wizyty jest to jak najbardziej możliwe przy zachowaniu środków ochrony osobistej. Fizjoterapeuci wyposażeni są w specjalistyczne maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe. Pacjentom udostępniona została możliwość skorzystania ze środków do dezynfekcji rąk. Dzięki temu możliwość ewentualnego zakażenia została ograniczona do minimum.

 

Bezpieczeństwo na równi ze zdrowiem

Niektórych zabiegów nie da się przeprowadzić na odległość. Gdy tylko istnieje taka możliwość instruujemy naszych pacjentów jakie ćwiczenia mogą wykonywać na własną rękę. Staramy się diagnozować dolegliwości układu ruchu, dajemy zalecenia poprzez tele-konsultacje. Gdy jednak musimy przeprowadzić tradycyjne badanie i terapię, dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Wszyscy nasi terapeuci, pracujący zarówno w gabinecie jak i na dojazdach, wyposażeni się w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz przeszkoleni w zakresie przeciwdziałania SARS-CoV-2.

 

Autor: Paweł Grzebień