Jakość życia pacjenta, który doznał udaru, zazwyczaj ulega drastycznemu pogorszeniu. Często musi się on zmierzyć z utratą samodzielności i zanikiem podstawowych umiejętności, co jest bardzo traumatycznym przeżyciem. Powrót do zdrowia i odzyskanie, choć części sprawności staje się nadrzędnym celem, a tym, co do tego prowadzi, jest odpowiednia rehabilitacja.

Rehabilitacja po udarze mózgu – kiedy zacząć pracę nad odzyskaniem sprawności?

Rozpoczęcie rehabilitowania pacjenta po udarze powinno nastąpić najszybciej jak to możliwe. Czas ma tu ogromne znaczenie – im szybciej chory zostanie objęty rehabilitacją, tym większe są szanse na to, że cofną się negatywne skutki udaru, pacjent odzyska sprawność i z powrotem nauczy się wykonywać codzienne czynności. Trzeba pamiętać, że udar może być przyczyną wielu dysfunkcji obejmujących m.in. układ ruchu, aparat mowy, narząd wzroku czy zaburzenia pamięci.

Zobacz również: Rehabilitacja chodu po udarze – praca z pacjentem

Szybka i kompleksowa rehabilitacja może przynieść naprawdę bardzo dobre efekty i przyczynić się do odzyskania znacznej lub nawet całkowitej sprawności. Dlatego pierwsze działania w tym zakresie powinny zostać podjęte już w szpitalu, aby jak najszybciej stymulować układ nerwowy i zapobiegać dalszym uszkodzeniom. Jeżeli w procesie rehabilitacji oprócz fizjoterapeutów, logopedów, czy terapeutów zajęciowych bierze udział rodzina pacjenta, ma on znacznie większe szanse na powrót do zdrowia i samodzielność.

Ile trwa rehabilitacja po udarze?

To ile będzie trwała rehabilitacja po udarze, zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj przebytego udaru, wiek pacjenta, skala zmian w mózgu, częstotliwość zabiegów czy też współpraca chorego z fizjoterapeutą. Najlepsze efekty można osiągnąć, rehabilitując pacjenta, przez co najmniej 3 do 6 miesięcy po przejściu udaru – wtedy są największe szanse na powrót utraconych umiejętności i odzyskanie sprawności. Jednak może się okazać, że rehabilitacja będzie konieczna przez kolejne miesiące, a czasem lata – wszystko zależy od stanu chorego i postępów leczenia.