Choroby układu krążenia, do których zalicza się zawał serca, to jedne z najczęściej występujących dolegliwości zdrowotnych zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Nieocenioną funkcję w procesie odzyskiwania zdrowia przez osoby, które przeszły zawał serca lub operację kardiochirurgiczną pełni prowadzona na wielu płaszczyznach kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna.

Rehabilitacja kardiologiczna – co to jest?

Prawidłowo prowadzona rehabilitacja kardiologiczna nie tylko pomaga wrócić choremu do sprawności i aktywności, ale też znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia kolejnego zawału lub powtórnej hospitalizacji. Aby działania rehabilitacyjne odniosły pozytywny skutek, konieczne jest zaangażowanie wielu specjalistów, wśród których powinien znaleźć się wykwalifikowany fizjoterapeuta oraz dietetyk i psycholog. Dzięki takiej współpracy pacjent ma zapewnione odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne, plan żywieniowy umożliwiający redukcję masy ciała i wspomagający komponowanie zdrowych posiłków, a także fachowe wsparcie psychologiczne.

Jak przebiega rehabilitacja po zawale?

Szczegółowy plan rehabilitacji kardiologicznej zależy oczywiście od stanu, wieku i kondycji chorego. Zazwyczaj jednak dzieli się on na trzy etapy:

  • Etap pierwszy zaczyna się jeszcze w szpitalu mniej więcej w drugiej dobie po zawale i ma na celu usamodzielnienie pacjenta. Chory wykonuje ćwiczenia oddechowe, jest pionizowany, a następnie zaczyna spacerować i powoli odzyskuje sprawność w zakresie wykonywania podstawowych czynności.
  • Drugi etap to rehabilitacja poszpitalna, która może odbywać się ambulatoryjnie lub stacjonarnie w sanatoriach czy szpitalach uzdrowiskowych. Prowadzona jest pomiędzy 4 a 12 tygodniem po przejściu zawału, a jej celem jest diagnostyka oraz wdrożenie planu specjalnych treningów odbywających się pod kontrolą lekarzy i fizjoterapeutów.
  • Trzeci etap zaczyna się mniej więcej około 6 miesięcy po zawale i ma charakter profilaktyczny. Obejmuje zmianę stylu życia, wyrobienie i utrwalenie prozdrowotnych nawyków oraz rozwijanie aktywności fizycznej. Zastosowanie się do zaleceń lekarzy i fizjoterapeutów to duża szansa na powrót do zdrowia oraz dobre samopoczucie w przyszłości.