Rehabilitacja a fizjoterapia – na czym polegają różnice?

Choć z pozoru dwa powyższe określenia oznaczają to samo, nie powinny być stosowane jako synonimy. Każdy z terminów ma odrębną definicję, która charakteryzuje specyfikę i zakres postępowania.

Czym jest rehabilitacja?

Rehabilitacja to kompleksowe działania w stosunku do osób niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie, mające na celu przywrócenie pełnej lub częściowej sprawności fizycznej bądź psychicznej. Jest pojęciem szerszym niż fizjoterapia i obejmuje ogół czynności lekarzy o różnych specjalnościach, które pozwalają choremu wrócić do pracy, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz odbudować się psychicznie. To długotrwały proces medyczno-społeczny, a jego celem jest poprawa stanu zdrowia oraz polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych. Fizjoterapia i rehabilitacja to odrębne pojęcia, których nie należy stosować zamiennie z uwagi na różniące się płaszczyzny działań.

Czym jest fizjoterapia?

Działania fizyczne oraz metody lecznicze, wykorzystujące wrażliwość organizmu na bodźce to z kolei elementy charakteryzujące fizjoterapię. Podstawowa różnica między fizjoterapią a rehabilitacją jest zatem taka, że fizjoterapia jest elementem składowym rehabilitacji i pozwala pacjentowi wrócić do możliwie pełnej sprawności fizycznej.

Fizjoterapia ma na celu wywołanie określonej reakcji mięśni wskutek konkretnych działań leczniczych. Ze względu na rodzaje bodźców głównymi obszarami fizjoterapii są:

  • kinezyterapia, której podstawę stanowią ćwiczenia ruchowe,
  • fizykoterapia, wykorzystująca naturalne czynniki fizyczne (temperatura, promieniowanie UV, ultradźwięki, prąd elektryczny),
  • hydroterapia, czyli metoda oparta na zewnętrznym wykorzystaniu wody w różnej postaci: ciekłej, stałej lub gazowej,
  • balneoterapia, w której zastosowanie ma woda lecznicza o zróżnicowanej temperaturze,
  • masaż leczniczy,
  • terapia manualna, bazująca na indywidualnej diagnozie i metodach dostosowanych do potrzeb pacjenta.

Fizjoterapia i rehabilitacja są kluczowymi metodami leczenia nie tylko schorzeń narządów ruchu, ale również ważnych układów organizmu, w tym układu nerwowego, pokarmowego czy układu krążenia.