Na przestrzeni lat pojawiają się wciąż nowe techniki mające zastosowanie w fizjoterapii. Procedury ulegają zmianom, zostają udoskonalone lub zastąpione przez skuteczniejsze. Dzięki temu pacjenci przechodzący rehabilitację uzyskują dostęp do metod zmniejszających ich dolegliwości, a często również skracających leczenie.

Nowoczesne metody fizjoterapii

Wśród opcji często stosowanych w gabinetach fizjoterapii można wymienić PNF, skupiającą się na ponownej nauce zaburzonego chodu (reedukacji). Ponadto specjaliści wdrażają terapię manualną, powięziową, masaż tkanek głębokich czy kinesiotaping. To techniki fizjoterapeutyczne znane od lat, wykorzystywane z powodzeniem u chorych z przeciążeniami, niedowładami oraz osób po różnego typu urazach.

Jako przykład metody, która przynosi efekty w krótkim czasie, może służyć też autoadaptacyjna elektroterapia ENF (Electo Neuro Feedback). To zaawansowana technika celowana oraz personalizowana. Bazuje głównie na feedbacku, a jej zadanie polega na przywróceniu równowagi bioelektrycznej komórek. Sprzyja regeneracji tkanek poddawanych działaniu urządzenia. Sprawdza się nie tylko we fizjoterapii, lecz również w ortopedii pozabiegowej, rehabilitacji sportowej czy medycynie estetycznej.

Najnowsze techniki rehabilitacji ruchowej

Dzięki badaniom naukowym oraz poszukiwaniom lepszych, skuteczniejszych rozwiązań powstają kolejne nowoczesne metody fizjoterapii. Opierają się na innowacyjnych urządzeniach takich jak laser wysokoenergetyczny, sprzęt do terapii TECAR wykorzystujący fale radiowe, a także aparat EPTE® do przezskórnej elektrolizy. Ich zadanie polega na zmniejszeniu bólu, opuchlizny, obrzęków etc. oraz odbudowę uszkodzonej tkanki.

Wdrożenie leczenia z użyciem nowatorskich technik rehabilitacji przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim skraca czas terapii oraz minimalizuje dyskomfort związany z treningami. Oprócz tego często ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów, jakie pacjent musi ponieść, aby powrócić do pełnego zdrowia.