Rehabilitacja wzroku to czasami jedyna szansa dla osób słabowidzących lub z innymi problemami związanymi z narządem wzroku. Daje możliwość przywrócenia częściowej lub całościowej sprawności, dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technik bazujących na neuroplastyczności mózgu, a w konsekwencji również wzroku. Dowiedz się, na czym polega rehabilitacja wzroku.

Dysfunkcje narządu wzroku

Wśród dysfunkcji leczonych terapią wzroku można wymienić między innymi zeza, zaburzenia akomodacji, słabe i niewyraźne widzenie, zaburzenia pola widzenia, również te związane z pamięcią wzrokową, czy dostrzeganiem szczegółów np. na obrazkach. Rehabilitację wzroku, najczęściej stosuje się u dzieci, można również stosować u osób w każdym wieku. Daje bardzo dobre efekty w leczeniu światłowstrętów, zaburzeń widzenia barw i zaburzeń adaptacyjnych narządu wzroku.

Jak wygląda i na czym polega terapia wzroku?

Terapia wzroku rozpoczyna się od badań i ćwiczeń diagnostycznych, które pozwalają wykryć problem i umożliwiają poszukiwanie jego przyczyny. Terapia wzroku polega głównie na wykonywaniu indywidualnie dobranych do problemu ćwiczeń, a także poszukiwaniu pomocy optycznych, które mogą ułatwić choremu codzienne funkcjonowanie. Po upłynięciu kilku miesięcy od rozpoczęcia terapii (chociaż jest to zależne od rozległości zmian), ocenia się postępy dokonane dzięki leczeniu.

Rehabilitacja wzroku – ćwiczenia

W terapii wzroku wykorzystuje się między innymi tablicę do ćwiczeń wzroku. Można wykorzystywać różne podejścia, teorie i nurty, zależnie od problemu Pacjenta i wykształcenia terapeuty. Wśród najczęściej przeprowadzanych z pacjentami ćwiczeń można wyróżnić ćwiczenia konwergencji, ruchomości gałki ocznej, heteroforii, czy widzenia obuocznego. Dzieciom najczęściej proponuje się rozmaite gry edukacyjne, ćwiczenia w formie zabawy, czy testy i zadania. Zależnie od problemu, ćwiczenia wzrokowe można stosować samodzielnie, jako uzupełnienie leczenia lub w ramach przygotowania i rehabilitacji przed i po zabiegach.