Metoda McKenziego to nazwa terapii, z którą spotkało się wielu pacjentów cierpiących z powodu bólu kręgosłupa. Sprawdźmy, na czym polega ta forma leczenia, kiedy warto ją stosować i czy jest skuteczna.

Metoda McKenziego – co to jest?

Nazwa tej techniki terapeutycznej pochodzi od nazwiska jej twórcy – nowozelandzkiego fizjoterapeuty, który w latach 50. ubiegłego wieku opracował innowacyjny system leczenia i diagnozowania zespołów bólowych kręgosłupa oraz stawów obwodowych. Wyjątkowość metody McKenziego polega na tym, że nakierowana jest nie tylko na wyeliminowanie bólu, ale też zlikwidowanie przyczyny jego powstawania.

Zobacz również: Leczenie kręgosłupa metodą McKenzie’go

Jak przebiega leczenie metodą McKenziego?

Podstawą metody jest szczegółowy wywiad oraz badanie, co pozwala na sklasyfikowanie dolegliwości pacjenta i dobranie odpowiednich ćwiczeń. Wyróżnia się tu następujące zespoły kliniczne:

  • posturalny zespół bólowy (dolegliwości związane z przeciążeniami np. podnoszenie ciężkich przedmiotów, czy nieprawidłowa postawa)
  • dysfunkcyjny zespół bólowy (przyczyną bólu są przykurcze, zbliznowacenia, zrosty tkankowe)
  • strukturalny zespół bólowy (ból, a także mrowienie kończyn spowodowane uszkodzeniem dysku, nieprawidłową pozycją wynikającą z zaburzeń ruchomości kręgosłupa)

Na podstawie wyniku diagnozy pacjentowi zaleca się odpowiedni zestaw ćwiczeń mający na celu zmniejszenie lub zlikwidowanie objawów bólowych oraz wyeliminowanie przyczyny, która je powoduje. Ćwiczenia są dobierane indywidualnie, pacjent nie powinien samodzielnie ich modyfikować.

Czy metoda McKenziego jest skuteczna?

Istotną częścią leczenia metodą McKenziego jest współpraca pomiędzy fizjoterapeutą i pacjentem. Prawidłowe wykonywanie ćwiczeń oraz stosowanie się do zaleceń specjalisty może przynieść bardzo dobre efekty, czasami zapobiegając nawet interwencji chirurgicznej. Wyrobienie odpowiednich nawyków u pacjenta (takich jak np. przyjmowanie prawidłowej postawy ciała) zapobiega nawrotom dolegliwości, a nauczenie się metod radzenia sobie w przypadku ataku bólu poprawia jakość życia.