Opieka nad osobą niepełnosprawną wymaga nie tylko doskonałej organizacji czasu i mnóstwa cierpliwości, ale często również sporych nakładów finansowych na leczenie, fizjoterapię oraz pielęgnację chorego. Koszty związane z poprawą stanu zdrowia pozwala w pewnym stopniu zrekompensować specjalna ulga w rocznym zeznaniu podatkowym. Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna, co obejmuje i ile wynosi zwrot? Zapraszamy do lektury.

Ulga rehabilitacyjna kiedy można odliczyć koszty?

Podstawowym warunkiem do skorzystania ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub otrzymywanie renty z tytułu częściowej, lub całkowitej niezdolności do pracy. Z ulgi tej może również skorzystać podatnik pełniący funkcję opiekuna pod warunkiem, że osoba niepełnosprawna uzyskała roczny dochód przekraczający 12-krotną wysokość renty socjalnej – w 2021 było to 15 010,56 zł. Co istotne, do dochodu tego nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia uzupełniającego ani 13. emerytury.

Ulga rehabilitacyjna – co obejmuje?

Zanim dowiesz się, do jakiej kwoty ulga rehabilitacyjna pozwala odliczać limitowane wydatki na leczenie lub rehabilitację osoby niepełnosprawnej, sprawdź, w jakich przypadkach możesz odliczyć całą kwotę. Wydatki nielimitowane to:

– przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

– domowa opieka pielęgniarska dla osoby przewlekle chorej,

– koszty zabiegów rehabilitacyjnych,

– zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

– wydatki na odpłatny pobyt na turnusach rehabilitacyjnych,

– koszty przejazdów opiekunów w związku z ich obecnością na takich turnusach,

– opłacenie tłumacza języka migowego,

– zakup lub naprawa wyrobów medycznych, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ulga rehabilitacyjna do jakiej kwoty?

Wiesz już, czym jest i co obejmuje ulga rehabilitacyjna w pełnej kwocie. Jednak niektóre wydatki są limitowane – możesz odliczyć je od podatku nie w całości, ale w części. Do kwoty 2280 zł możesz odliczać opłacenie przewodnika osoby niewidomej, utrzymanie psa przewodnika, używanie samochodu należącego do osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna w celach ułatwienia czynności życiowych, a od rozliczenia za 2021 rok – także pieluchomajtki i pieluchy anatomiczne. W ramach ulgi rehabilitacyjnej możesz również odliczyć zakup leków (kwota do odliczenia = łączna wartość zakupionych leków – 100 zł).