Niemal każdy z nas choć raz doznał jakiegoś urazu, gdyż niestety nie ma sposobu na to, aby całkowicie uniknąć takich zdarzeń. Można tylko starać się im zapobiegać, a jeżeli już do nich dojdzie – leczyć powstałe obrażenia ciała.

Czym jest uraz?

Uraz to uszkodzenia tkanek lub narządów, które powstały na skutek działania pewnego czynnika. Najczęściej jest to bodziec mechaniczny, ale zdarzają się też urazy spowodowane czynnikiem termicznym, elektrycznym, chemicznym, dźwiękowym czy świetlnym. Uszkodzeniu może ulec każda część ciała, a leczeniem zajmują się najczęściej chirurdzy, ortopedzi czy traumatolodzy. Kolejnym etapem dochodzenia do zdrowia po przebytym urazie jest często specjalistyczna rehabilitacja.

Rodzaje urazów

Rodzaje urazów zależą od tego, co je spowodowało. I tak wśród urazów mechanicznych mamy urazy głowy, kręgosłupa czy stawów, złamania, skręcenia, zwichnięcia oraz stłuczenia. Czynnik termiczny doprowadza do poparzeń I, II, III lub IV stopnia, elektryczny i chemiczny powoduje wiele często nieodwracalnych zmian w organizmie, dźwiękowy zaś – uszkodzenie narządu słuchu, a świetlny – wzroku.

Najczęstsze urazy

Najczęstsze urazy to te powstałe na skutek działania czynnika mechanicznego. Są efektem wypadków samochodowych, upadków z dużej wysokości, niefortunnego skoku do wody oraz wielu innych zdarzeń, do których może też dojść podczas wykonywania codziennych czynności, pracy zawodowej czy uprawiania sportu. Wśród najczęściej spotykanych urazów są na pewno te dotyczące kończyn, głowy oraz kręgosłupa, a szybka pomoc medyczna zwiększa szanse na dojście do zdrowia i odzyskanie sprawności fizycznej. Na powstanie wielu urazów niestety nie mamy wpływu, jednak niektóre można przewidzieć i starać się zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Wśród zachowań profilaktycznych można na pewno wymienić stosowanie się do zasad BHP w miejscu pracy, dostosowanie ćwiczeń fizycznych do możliwości swojego organizmu oraz unikanie niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu lub życiu sytuacji.