Każdy z nas ma wiele obowiązków zawodowych czy rodzinnych, dlatego konieczność poddania się rehabilitacji często budzi pewne obawy związane m.in. z tym, ile czasu trzeba na nią poświęcić. Wiadomo, że nawet jeśli zabiegi nie będą odbywać się każdego dnia, na pewno w jakimś stopniu zaburzą codzienne funkcjonowanie, stąd pytanie o czas trwania rehabilitacji jest całkowicie zrozumiałe.

Rodzaj schorzenia a długość rehabilitacji

To, jak długo może trwać rehabilitacja, jest sprawą bardzo indywidualną i zależy od wielu czynników. Co prawda pacjentom przysługują pewne limity określające konkretną ilość zabiegów, ale aby leczenie rzeczywiście miało przynieść dobre efekty, niezbędne jest indywidualne podejście do każdego chorego. Najważniejszą kwestią wpływającą na długość rehabilitacji jest na pewno rodzaj problemu, który należy zlikwidować, ponieważ zupełnie inaczej będzie wyglądało dochodzenie do zdrowia osoby po alloplastyce stawu od takiej, która doznała drobnej kontuzji. Jednak nawet w podobnych przypadkach medycznych sytuacja może być różna, bo np. na to, jak długo trwa rehabilitacja po endoprotezie stawu biodrowego, wpływ ma m.in. rodzaj zastosowanej endoprotezy – przy cementowej mogą to być ok. 3-4 miesiące, a przy bezcementowej nawet pół roku. Są też takie dolegliwości, które można zlikwidować już po kilku zabiegach fizjoterapeutycznych – należą do nich np. bóle przeciążeniowe kręgosłupa, gdzie proces dochodzenia do zdrowia w dużej mierze zależy od pacjenta i zmiany jego codziennych nawyków.

Sprawdź również: Czy rehabilitacja kręgosłupa jest konieczna tylko po operacji?

Inne czynniki wpływające na długość rehabilitacji

Oprócz rodzaju problemu, z którym pacjent zgłasza się do fizjoterapeuty, na długość rehabilitacji wpływ ma również zdyscyplinowanie chorego i jego zaangażowanie w proces leczniczy. Na pewno osoba skrupulatnie wykonująca ćwiczenia i przestrzegająca zaleceń szybciej dojdzie do zdrowia niż ktoś, kto bagatelizuje swój stan i nie pojawia się na zabiegach. Zaawansowanie stanu chorobowego oraz kondycja fizyczna i psychiczna pacjenta to kolejne czynniki, które wpływają na długość i powodzenie rehabilitacji, która zawsze powinna być dostosowana do konkretnego pacjenta i jego stanu.