Osoby, które z różnych przyczyn zdrowotnych są zmuszone do długotrwałego przebywania w pozycji leżącej, odczuwają wiele negatywnych skutków tego nienaturalnego dla organizmu stanu. Aby ograniczyć następstwa braku aktywności fizycznej, konieczna jest stała aktywizacja osoby leżącej, dzięki czemu pacjent szybciej wróci do zdrowia lub pomimo postępującej choroby zachowa minimum sprawności ułatwiającej codzienne funkcjonowanie.

Ćwiczenia dla osób leżących

Brak aktywności fizycznej prowadzi m.in. do osłabienia siły mięśniowej, odleżyn, zaburzeń pracy układu oddechowego, pokarmowego oraz krążenia, zaników mięśni, przykurczów czy zwyrodnień stawów. To również ogromne obciążenie dla psychiki, która ma bardzo duży wpływ na motywację do codziennej walki o zdrowie. Celem prowadzonych przez fizjoterapeutę ćwiczeń z osobą leżącą jest zminimalizowanie lub zlikwidowanie niekorzystnych zmian będących skutkiem długotrwałego leżenia i bezruchu. Rehabilitacja powinna być dostosowana do rodzaju schorzenia, wieku pacjenta oraz jego ogólnej kondycji psychofizycznej. Przykładowo — ćwiczenia dla osób starszych leżących będą przebiegać zupełnie inaczej niż te prowadzone z młodymi pacjentami czasowo unieruchomionymi na skutek wypadku, czy zabiegu chirurgicznego.

Rehabilitacja osób starszych leżących

Ćwiczenia usprawniające z osobami w podeszłym wieku wymagają nie tylko dużej wiedzy merytorycznej, ale również ogromnej empatii i cierpliwości. W procesie rehabilitacji trzeba uwzględnić szereg chorób współistniejących mających wpływ na ogólny stan pacjenta oraz ewentualne związane z wiekiem zaburzenia poznawcze. Oprócz tak oczywistych zabiegów jak masaże, pionizacja, czy terapia manualna niezbędne są ćwiczenia aktywizujące, których celem jest maksymalne usamodzielnienie pacjenta w zakresie, chociażby podstawowych codziennych czynności. Dla osoby leżącej tak proste z pozoru aktywności jak zmiana pozycji, czy spożywanie posiłku bez niczyjej pomocy mają niezwykle istotne znaczenie i wpływ na samopoczucie oraz chęć do dalszych ćwiczeń. Nowoczesna rehabilitacja uwzględniająca specyficzne potrzeby i ograniczenia starszych osób leżących to szansa na zmniejszenie ich bólu fizycznego oraz poprawę stanu psychicznego i ogólnej kondycji organizmu.