Fizjoterapeuci wracają do pracy

4 maja 2020 roku nastąpi kolejny etap odmrażania gospodarki. Jedną z branż, która na nowo będzie mogła działać w pełnym zakresie jest rehabilitacja. To dobra wiadomość zarówno dla fizjoterapeutów jak i pacjentów. Od czasu wprowadzenia obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa, aż do tej chwili rehabilitacja mogła być prowadzona tylko pod pewnymi warunkami. Korzystać mogli z niej wyłącznie pacjenci, dla których dłuższa przerwa w terapii oznaczałaby trwałą utratę zdrowia lub pogorszenie sprawności fizycznej. Już od najbliższego poniedziałku ma się to zmienić.

Wskazana terapia „jeden na jeden”

Fizjoterapeuci wracają do pracy, jednak będzie ona wyglądała nieco inaczej, niż do tej pory. Szczególny nacisk kładzie się na ograniczenie możliwości ewentualnego zakażenia wirusem do absolutnego minimum. Wskazane jest m.in. prowadzenie rehabilitacji wyłącznie w formie terapii indywidualnej. Celem jest ograniczenie kontaktu pacjentów między sobą. Taka forma terapii jest zresztą najbardziej korzystna dla samego pacjenta. Fizjoterapeuta jest wówczas skoncentrowany tylko na jednym pacjencie, może indywidualnie dobierać terapię oraz korygować ćwiczenia.

Konsultacje on-line

Tele-konsultacje to nowa usługa, umożliwiająca przedstawienie swojego problemu ruchowego fizjoterapeucie bez konieczności spotkania twarzą w twarz. Jeśli jest to możliwe zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy. Dzięki naszym systemom informatycznym możemy przeprowadzić taką konsultację w formie video-rozmowy, czatu lub rozmowy telefonicznej. Możliwe jest przesyłanie w czasie rzeczywistym np. skanów badań obrazowych czy filmów.

Ankiety telefoniczne

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Fizjoterapii przed każdą tradycyjną wizytą przeprowadzamy ankietę o stanie zdrowia pacjenta. Pytamy czy pacjent mógł mieć kontakt z wirusem SARS-CoV-2 bezpośrednio lub poprzez kogoś z rodziny, a także czy nie występują u niego objawy, mogące świadczyć o infekcji. Ma to na celu wyeliminowanie wizyt u osób, u których zachodzi chociaż cień podejrzenia kontaktu z nowym wirusem. Dzięki temu ograniczamy ryzyko przenoszenia czynnika zakaźnego pomiędzy pacjentami.

Środki ochrony

W naszej pracy używamy maseczek zasłaniających usta, a jeśli to możliwe także rękawiczek jednorazowych. Stosujemy środki odkażające do rąk, które udostępniamy w gabinecie także naszym pacjentom. Pracujemy zawsze według aktualnych wytycznych Krajowej Izby Fizjoterapii i Ministerstwa Zdrowia. Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie naszych pacjentów i dbamy, aby nasza praca zawsze stała na najwyższym poziomie.