Bywają w życiu sytuacje, które nawet u osób dotychczas zdrowych doprowadzają do postępującego osłabienia mięśni oraz spadku ich masy, co w konsekwencji może spowodować zanik tych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania narządów. To, czy uda się je odbudować, w dużej mierze zależy od przyczyny zaniku oraz wytrwałości i konsekwencji samego pacjenta.

Zanik mięśni – najczęstsze przyczyny

Jedną z najpoważniejszych przyczyn zaniku mięśni jest genetyczna nieuleczalna obecnie choroba, zwana dystrofią mięśniową Duchenne’a, a kolejne poważne schorzenia to rdzeniowy zanik mięśni, stwardnienie rozsiane czy udar mózgu. Mięśnie mogą ulegać zanikowi również na skutek długiego unieruchomienia np. z powodu urazów czy złamania (wtedy sytuację pogarsza jeszcze gips) lub też innych ogólnoustrojowych chorób będących przyczyną ograniczenia aktywności fizycznej.

Szanse na odbudowę mięśni

Odbudowa mięśni to efekt kompleksowej rehabilitacji i systematycznych ćwiczeń pobudzających je do regeneracji. Sukces można odnieść w przypadkach spowodowanych urazem czy unieruchomieniem, czyli wtedy, gdy ograniczenie używania mięśni jest tylko czasowe. Natomiast fizjoterapia w rdzeniowym zaniku mięśni czy dystrofii mięśniowej ma głównie na celu spowolnienie postępów choroby i jak najdłuższe utrzymanie sprawności pacjenta. Absolutnie nie można jej zaniedbywać, bo jest podstawą zapewnienia choremu minimum sprawności i samodzielności przez jak najdłuższy czas.

Sprawdź również: Czy po rehabilitacji można czuć się gorzej?

Rehabilitacja po udarze

Zanik mięśni dotyka wielu pacjentów, którzy doświadczyli udaru mózgu. Powodem może być upośledzenie umiejętności poruszania się na skutek niedowładów, wyuczone nieużywanie problematycznych mięśni oraz złe odżywianie pacjenta, który stracił apetyt lub jedzenie sprawia mu trudność. Fachowa i jak najwcześniej wprowadzona rehabilitacja to najlepszy sposób na odzyskanie sprawności i pozbycie się zaników mięśniowych. Stosując m.in. ćwiczenia pasywne i aktywne, przy dobrej współpracy i chęci ze strony chorego można osiągnąć naprawdę bardzo dobre efekty i dużą poprawę ogólnego stanu zdrowia.