Osoby zmagające się z przewlekłymi schorzeniami pulmonologicznymi lub odbywające rekonwalescencję po zabiegach wykonywanych w klatce piersiowej mogą skorzystać z rehabilitacji pulmonologicznej. Wśród chorób, które są wskazaniem do tego typu terapii, znajdują się między innymi: mukowiscydoza, astma oskrzelowa, nowotwory płuc, przebyty COVID-19, przewlekła obturacyjna choroba płuc, a także choroby tkanki płucnej, takie jak: zwłóknienia, pylice i inne.

Rehabilitacja pulmonologiczna może odbywać się w warunkach szpitalnych na oddziale pulmonologicznym lub kardiologicznym, a trybie ambulatoryjnym, np. w przychodni specjalistycznej oraz w ośrodkach uzdrowiskowo-leczniczych. Z terapii pulmonologicznej mogą skorzystać pacjenci ze skierowaniem w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub osoby decydujące się na leczenie prywatne.

 Rehabilitacja pulmonologiczna – co to jest i na czym polega

Terapia pulmonologiczna, czyli oddechowa jest to udrożnienie kanałów przepływu powietrza w oskrzelach, w płucach, co prowadzi do poprawy wydolności i swobodnego oddychania. Celem rehabilitacji pulmonologicznej jest szybszy powrót do zdrowia oraz znaczna poprawa funkcjonowania w życiu codziennym.  W jej ramach pacjent może być poddawany nowoczesnym metodom fizykoterapeutycznym, takim jak: laseroterapia,  sonoterapia, elektroterapia  lub magnetoterapia.

Rodzaj tego typu terapii jest dobierany indywidualnie i stanowi alternatywę  dla pacjentów, którzy nie mogą wykonywać ćwiczeń fizycznych. Dzięki innowacyjnym metodom terapii pulmonologicznej organizm jest lepiej dotleniony, a zmienione chorobowo tkanki szybciej się regenerują.

Specjalistyczna rehabilitacja pulmonologiczna ćwiczenia, które przynoszą ulgę

Pacjenci zmagający się ze schorzeniami pulmonologicznymi lub po przebytych zabiegach w ramach rehabilitacji korzystają z ćwiczeń usprawniających samodzielne oddychanie oraz poprawiających przepływ powietrza w drogach oddechowych. W ramach rehabilitacji pulmonologicznej ćwiczenia fizyczne powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz jego możliwości psychofizycznych. Należą do nich różnego typu treningi wytrzymałościowe na bieżni mechanicznej, na ergometrze rowerowym, marsze, a także pływanie.

Ważne są również ćwiczenia mięśni oddechowych wykonywane przy użyciu specjalistycznych urządzeń oporujących przepływ wdychanego powietrza. W zależności od potrzeb pacjenci mogą wykonywać ćwiczenia oporowe z wykorzystaniem specjalnych taśm elastycznych lub ciężarków. Reasumując, rehabilitacja pulmonologiczna pozwala na krótszą rekonwalescencję i szybszy powrót do zdrowia oraz poprawę funkcjonowania codziennym w życiu.