Aktywność ruchowa a zdrowie seniorów

Ciało człowieka przystosowane jest do ruchu, dlatego regularna aktywność fizyczna stanowi niezbędny warunek zachowania zdrowia. Szczególnego znaczenia nabiera ona w przypadku osób starszych, będąc jednym z czynników korzystnie oddziałujących na ich kondycję, a przez to przyczyniając się do zachowania samodzielności.

Wśród dolegliwości, które najczęściej występują w grupie osób powyżej 60.roku życia i powodują niesprawność, wymienia się choroby układu krążenia, narządu ruchu oraz wzorku, a także schorzenia neurologiczne. Dodatkowo brak aktywności fizycznej jest przyczyną odczuwania dolegliwości takich jak np. zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia równowagi lub też pogorszenie lokomocji oraz dolegliwości sercowe. Prawidłowo prowadzona rehabilitacja dla seniorów może jednak skutecznie poprawić samopoczucie osób starszych – nie tylko w zakresie zdrowia fizycznego, ale również psychicznego.

Korzyści z rehabilitacji osób starszych

Jedną z najważniejszych zalet aktywności fizycznej jest fakt, że w dużym stopniu ogranicza ona ryzyko wystąpienia niepełnosprawności w okresie zaawansowanej starości. Przyczynia się do ograniczenia możliwości rozwoju cukrzycy, chroni przed osteoporozą, chorobą wieńcową, łagodzi ból związany z dolegliwościami układu ruchu, ogranicza częstotliwość infekcji oraz prawdopodobieństwo depresji.

Aktywność fizyczna seniorów powinna mieć charakter prewencyjny, jednak z uwagi na to, że wiele starszych osób cierpi nawet na kilka chorób przewlekłych, najczęściej spełnia także funkcję leczniczą i połączona jest z rehabilitacją. Prowadzona przez nas geriatryczna rehabilitacja w Krakowie ma na celu poprawiać wydolność oddechową, wzmacniać siłę mięśni, polepszać koordynację oraz gibkość seniorów – opiera się na umiarkowanym ruchu i obejmuje szereg ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych preferencji oraz stanu zdrowia pacjenta. Praktykowana w sposób ciągły zdecydowanie podnosi jakość życia seniorów, jednocześnie zaspokajając ich potrzeby psychospołeczne.