Mała motoryka wymaga niekiedy specjalistycznej terapii. W niektórych przypadkach konieczna będzie dostosowana do problemu rehabilitacja, która ma za zadanie zmniejszenie bądź eliminację zaburzeń motorycznych u dzieci, włącznie z niemowlętami. Z jakimi problemami może spotkać się rodzic? Jakie ćwiczenia sprawdzą się przy ich niwelowaniu? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższym wpisie.

Jakie mogą być zaburzenia motoryczne u dzieci?

Pod pojęciem małej motoryki kryje się sprawność ruchowa kończyn oraz twarzy. W późniejszym okresie malec wykorzystuje ją m.in. przy artykulacji, rysowaniu czy pisaniu. Ponadto będzie niezbędna przy samoobsłudze. Doskonaleniem tych umiejętności zajmuje się wielu specjalistów w zakresie rehabilitacji dzieci. Przykładowo, w Krakowie swoje wsparcie zapewniają najmłodszym pacjentom nasi fizjoterapeuci.

Najczęściej spotykane zaburzenie motoryczne to nieprawidłowe napięcie mięśniowe, czyli hipotonia oraz hipertonia. Pierwsze dotyczy zbyt małego, z kolei drugie zbyt dużego napięcia mięśni. Czasami przyczyną bywa uszkodzenie układu nerwowego, ale w większości przypadków to dolegliwości neurorozwojowe, które można zminimalizować drogą rehabilitacji.

Niestety, zaburzenia motoryczne u dzieci mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach życia. Trójkę najczęstszych trudności z motoryką u niemowląt zamyka asymetria posturalna. Również wiąże się z napięciem mięśniowym, ale mogą odpowiadać za nią receptory czucia, a nie mięśnie. W rezultacie dziecko notorycznie układa się w określone pozycje.

Rehabilitacja dzieci Kraków

Ćwiczenia mogą polegać np. na klaskaniu, klepaniu rączkami czy pocieraniu ich o siebie. Kolejny pomysł to otwieranie i zamykanie pudełek. Niemowlęta mogą też skupiać się na łapaniu przedmiotów, a później na wrzucaniu ich do pojemników. Techniki terapii dostosowuje się do wieku, a także możliwości danego dziecka. Starsze mogą wodzić paluszkami po rozmaitych wzorach albo kreślić w powietrzu wskazane przez terapeutę kształty.